Záruční podmínky

Ke stažení v PDF

Předávací protokol

bezrámové zasklení lodžií

         Adresa:

 • Uživatel bytu: ...................................... vchod: .................... č.bytu: .........        patro:………
 • Práce ukončeny dne:…………………. kým ………………………………..podpis………...............

 

Základní návod a údržba bezrámového zasklívacího systému – Hart systém

Obsluha: na Vaší lodžii je zabudován bezrámový zasklívací systém s výhybkou.

Dbejte prosím, aby při posuvu skel nedocházelo ke vzpříčení a tím i k blokaci posuvu s možností ulomení plastových jezdců. Dále při instalaci těsnění mezi skla dbejte na častou ventilaci prostor lodžie. V opačném případě může dojít ke kondenzaci vodních par a následné plísni.

 

 • Péče o systém: jednou ročně promazat kolečka v horní kolejnici silikonovým olejem. Nepoužívejte mazací pasty nebo olej. Bezpodmínečně dbejte na čistotu posuvných ploch.
 • Čištění: běžně znečištěná tabule skla nebo parapety můžete čistit běžnými prostředky na čištění.
 • Čištění vnější strany skel umožněna posunutím a otočením skel k vnitřní boční stěně lodžie. Vyvarujte se čištění pískem a agresivními látkami.
 • Montáž žaluzií: je možná montáž vertikálních i horizontálních žaluzií.
 1. Upozornění: Provede-li uživatel bytu jakýkoli zásah do konstrukce systému bez souhlasu dodavatele, nebo nedodrží-li uživatel podmínky obsluhy a údržby, přestane na ně platit záruka.
 • Uživatel bytu byl osobně seznámen s návodem obsluhy a údržby zasklívacího systému, které byly předány k užívání bez závad. Tímto dnem zodpovídá za vady a poškození, které mohou vzniknout nesprávnou manipulací, používáním a nevykonáváním pravidelné údržby. Na druhé straně předávacího protokolu je podrobný návod k obsluze.
 • Záruční řád – Záruční list
 • Na výrobek se poskytuje záruka délce trvání 24 měsíců ode dne jeho předání k užívání.
 • Reklamace Vás žádáme doručit písemnou formou na adresu sídla naší společnosti: Balkony,s.r.o., Kutnohorská 37, Praha 10
 • K reklamaci je bezpodmínečně nutné doložit kopii předávacího protokolu.
 • Absence dokladu (předávacího protokolu) neumožňuje posoudit včasnost reklamace a oprávněnost nároku, tzn., že reklamace nebude uznána. Reklamační nároky se řídí Občanským zákoníkem
 • Oprávněně reklamovaná vada může být uznána ihned, popřípadě ve, lhůtě nezbytně nutné, např.: znalecký posudek, nelze-li posoudit bezprostředně při reklamaci. Do této doby se nezapočítává doba nezbytná k odbornému posouzení reklamované vady.
 • Reklamace bude vyřízena do 30-ti dnů ode dne uznání reklamované vady.
 • Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení nad rámec předpokládaného užití, či účelovosti, jakož i na nevhodné používání, jakékoli neodborné zásahy a jakékoli mechanické zásahy, či poškození.

V Praze dne:............................ Podpis uživatele:………………………………………..

 

 

Základní návod a údržba rámového zasklívacího systému – Komfort plus, Komfort ESG

Stali jste se uživateli rámového posuvného  systému  pro zasklívání balkónů a lodžií. Zasklením tímto systémem jste zvýšili komfort bydlení a získali jste další užitnou plochu s širokou možností využití, např. jako zimní zahrada, která chrání před nepřízní počasí, chladem, hlukem a exhalacemi. Systém Vám svou povrchovou úpravou, použitými materiály a úrovní zpracování zajišťuje komfort i při obsluze. Obsluha je velice jednoduchá a snadná.

1.Obsluha: na Vaší lodžii je zabudován rámový zasklívací systém.

Dbejte prosím, aby při posuvu skel nedocházelo ke vzpříčení a tím i k blokaci posuvu. Dále dbejte na častou ventilaci prostor lodžie. V opačném případě může dojít ke kondenzaci vodních par a následné plísni.

2.Péče o systém: jednou ročně promazat kolečka v horní kolejnici silikonovým olejem. Nepoužívejte mazací pasty nebo olej. Bezpodmínečně dbejte na čistotu posuvných ploch.

3.Čištění: běžně znečištěná tabule skla nebo parapety můžete čistit běžnými prostředky na čištění.

Čištění vnější strany skel umožněna posunutím skel k vnitřní boční stěně lodžie. Vyvarujte se čištění pískem a agresivními látkami.

4.Montáž žaluzií: je možná montáž vertikálních i horizontálních žaluzií.

 1. Upozornění: Provede-li uživatel bytu jakýkoli zásah do konstrukce systému bez souhlasu dodavatele, nebo nedodrží-li uživatel podmínky obsluhy a údržby, přestane na ně platit záruka.

Pro dlouhou životnost dodržujte při užívání systému následující pravidla:

 • Pro posun a otevírání křídla nepoužívejte hrubou sílu.
 • Nezapomeňte odjistit zámky u prvního křídla.
 • K otevření prosklené stěny je nutné zajet s křídlem na konec kolejnice, tak aby došlo k plynulému pojezdu vrchní části skla. U ostatních křídel postup opakujte – pro otevření je nutné každé křídlo posunout až ke stěně.
 • Při uzavírání je postup stejný. Skleněnou tabuli zavřete a tahem posuňte až k těsnění na stěně lodžie, či sousedního křídla. Dbejte na správnou polohu křídel.
 • Otevírání a zavírání stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem a možnou deformací těsnění při dojezdu jednotlivých křídel k sobě. Těsnění je vyrobeno ze silikonové směsi a kromě běžného umývání nevyžaduje žádnou údržbu. Je UV stabilní a jeho elasticita je zaručena na dlouhou řadu let.

 

Vodicí profily jsou povrchově upraveny práškovou vypalovanou barvou – Komaxitem. Chraňte je proti mechanickému poškození. V případě mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto místo opravit pomocí autolaku stejné barvy (RAL 9010 – bílá)

Zasklívací systém nevyžaduje mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci však doporučujeme:

 • čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh)
 • čistit drenážní otvory
 • v prašném prostředí občas vysát prach z vodících lišt

Při mytí používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná brusiva. Pokud dojde k hlučnému posuvu s velkým odporem, zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodicí lišta.

Dodržujte pravidelný režim větrání! Zasklením lodžie systémem  je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. Mírným pootevřením oken docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x – 2x denně.

 

Bezrámový posuvný a otočný systém

Rámový systém

pro dodatečné zasklívání balkónů a lodžií

Hliníkové zábradlí

Návod k obsluze a údržbě

Stali jste se uživateli  přídavného zasklení lodžií  - rámový, bezrámový systém.

Systém Vám svou povrchovou úpravou , použitými materiály a úrovní zpracování zajišťuje komfort i při obsluze. Obsluha je velice jednoduchá a snadná.

Pro dlouhou životnost a uplatnění reklamace v době záruky, dodržujte při užívání systému následující pravidla:

 • Pro posun a otevírání křídla nepoužívejte hrubou sílu.
 • Nezapomeňte odjistit zámky u prvního křídla.
 • K otevření prosklené stěny je nutné zajet s křídlem na konec kolejnice.
 • Při uzavírání je postup stejný. Skleněnou tabuli zavřete a tahem posuňte až k těsnění na stěně lodžie, či sousedního křídla. Dbejte na správnou polohu křídel.
 • Otevírání a zavírání stěny provádějte pomalým pojezdem
 • Drobné propadnutí křídla při otáčení u systému KLIMA není na závadu

Vodicí profily jsou povrchově upraveny práškovou vypalovanou barvou – Komaxitem. Chraňte je proti mechanickému poškození. V případě mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto místo opravit pomocí autolaku stejné barvy

Zasklívací systém nevyžaduje mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci však doporučujeme:

 • čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh)
 • čistit drenážní otvory
 • v prašném prostředí občas vysát prach z mohérového těsnění
 • promazání koleček silikonovým olejem 1 x ročně u bezrámových systémů

Mytí hliníkových profilů zábradlí a zasklení

Při mytí používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná brusiva. Pokud by došlo k hlučnému posuvu s velkým odporem zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodicí lišta. Mytí prosklené stěny nepoužívejte saponáty, používejte pouze vodu s čisticími prostředky na bázi mýdla.

Dodržujte pravidelný režim větrání ! Zasklením lodžie   je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. Mírným pootevřením oken  docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x – 2x denně.

Záruka se nevztahuje na mechanické – násilné poškození skel, Al profilů a komponentů zasklívacího systému a zábradlí.  Výrobek nevykazuje vady a nedodělky.            

Při mytí používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná brusiva. Pokud by došlo k hlučnému posuvu s velkým odporem zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodicí lišta.

Mytí prosklené stěny nepoužívejte saponáty, používejte pouze vodu s čisticími prostředky na bázi mýdla. Dodržujte pravidelný režim větrání ! Zasklením lodžie   je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. Mírným pootevřením oken  docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x – 2x denně.

Záruka se nevztahuje na mechanické – násilné poškození skel, Al profilů a komponentů zasklívacího systému a zábradlí.  Výrobek nevykazuje vady a nedodělky.

 

Bezrámový posuvný a otočný systém pro dodatečné zasklívání balkónů a lodžií KLIMA

Návod k obsluze a údržbě

Stali jste se uživateli bezrámového posuvného a otočného systému KLIMA , systému pro zasklívání balkónů a lodžií.

            Zasklením systémem Klima  jste zvýšili komfort bydlení a získali jste další užitnou plochu s širokou možností využití, např. jako zimní zahrada, která chrání před nepřízní počasí, chladem, hlukem a exhalacemi.

            Děkujeme Vám, neboť zakoupením systému KLIMA  jste vyjádřili důvěru v naši firmu.

Systém KLIMA Vám svou povrchovou úpravou , použitými materiály a úrovní zpracování zajišťuje komfort i při obsluze. Obsluha je velice jednoduchá a snadná.

Pro dlouhou životnost dodržujte při užívání systému KLIMA následující pravidla:

 • Pro posun a otevírání křídla nepoužívejte hrubou sílu.
 • Nezapomeňte odjistit zámek!
 • K otevření prosklené stěny je nutné zajet s křídlem na konec kolejnice, tak aby došlo k zasunutí křídlo do parkoviště. Následně sklo otočit a kolečko vysunout z vodící kolejnice skrz otvor. U ostatních křídel postup opakujte – pro otevření je nutné každé křídlo posunout až do parkoviště.
 • Při uzavírání je postup stejný. Skleněnou tabuli zavřete a tahem posuňte až k těsnění na stěně lodžie, či sousedního křídla. Dbejte na správnou polohu křídel.
 • Otevírání a zavírání stěny provádějte pomalým pojezdem a vždy počítejte s mírným odporem a možnou deformací těsnění při dojezdu jednotlivých křídel k sobě. Těsnění je vyrobeno ze silikonové směsi a kromě běžného umývání nevyžaduje žádnou údržbu. Je UV stabilní a jeho elasticita je zaručena na dlouhou řadu let.
 • U systémů se skládáním skel na levou a pravou stranu, skla skládat vždy rovnorměrně. Tzn. 10 ks skel, skládat 5 ks na levou stranu a 5 ks na pravou stranu

 

Vodicí profily jsou povrchově upraveny práškovou vypalovanou barvou – Komaxitem. Chraňte je proti mechanickému poškození. V případě mechanického poškození (poškrábání laku) lze toto místo opravit pomocí autolaku stejné barvy (RAL 9010 – bílá)

Stěna CLIMA nevyžaduje mimořádnou údržbu. Pro dlouhou životnost a bezvadnou funkci však doporučujeme:

 • čistit dráhu posunu křídel od prachu a hrubých nečistot (listí, led, sníh)
 • čistit drenážní otvory
 • v prašném prostředí občas vysát prach z mohérového těsnění

Při mytí používejte běžné čisticí prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky, ani jiná brusiva.

Pokud by došlo k hlučnému posuvu s velkým odporem zkontrolujte, zda není u koleček křídel hrubá nečistota nebo zda není znečištěna vodicí lišta.

Mytí prosklené stěny je zjednodušeno možností umýt skla z obou stran pohodlně z lodžie při otevírání jednotlivých křídel.

Dodržujte pravidelný režim větrání ! Zasklením lodžie systémem CLIMA  je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Dochází tím k „rosení“ skel, zvláště v podzimních a zimních měsících. Mírným pootevřením oken z obou stran docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x – 2x denně.

ČSN EN 12150 definuje normu prohnutí skla, prohnutí může dosahovat od 4 mm do 6 mm.  Díky prohnutí nelze zajistit přesné dosedací plochy  a svislou rovinu při styku jednotlivých skel.